90-konto

Vårt 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att din gåva används så effektivt som möjligt.

Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med ett 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och högst 25 procent till insamling och administration. Detta för att garantera att givarnas pengar når fram och inte försvinner på vägen.

Läs mer på Svensk insamlingskontrolls hemsida.

Barncancerfondens utdelningar, insamlings- och administrationskostnader

Under 2015 kunde Barncancerfonden dela ut rekordbeloppet på 318 miljoner kronor till ändamålen Forskning och utbildning, Information samt Råd och stöd.

Om du är nyfiken på mer siffror kan du alltid ta del av verksamhetsberättelsen som finns numera finns digitalt. 

Varje gåva är viktig

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting.

Verksamheten är därför helt beroende av frivilliga gåvor och testamenten från privatpersoner, organisationer och företag. Alla bidrag, stora som små, är viktiga.