Sök anslag

Här visas alla pågående utlysningar av forskningsanslag. Ansökan, rapportering och rekvirering av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Observera att utlysningstexterna kan komma att ändras i samband med att respektive utlysning öppnar. Ansökningssystemet öppnar cirka två månader före sista ansökningsdag.

Ansökan, rapportering och rekvisition av anslag görs i vårt ansökningssystem Alva.

Logga in här

Ansökningssystemet stänger klockan 23.59 den sista ansökningsdagen. Teknisk support ges fram till klockan 17.00 samma dag.


Öppna utlysningar

Anslagsform

Sista ansökningsdag

Beslut meddelas

Utlyst belopp

Medicinsk teknik

2018-04-04

2018-06-29

15 Mkr

 

Utlysningar 2018

Anslagsform

Sista ansökningsdag

Beslut meddelas

Utlyst belopp

Reseanslag

2018-01-15

2018-02-24

 

Uppstartsbidrag

2018-01-15

2018-02-24

Symposier

2018-01-15

2018-02-24

Forskarutbildningskurser

2018-01-15

2018-02-24

Metodikstudier och utbildningskurs

2018-01-15

2018-02-24

Gästföreläsare

2018-01-15

2018-02-24

Tjänster

2018-02-01

2018-04-10

Totalt 62 Mkr för alla tjänsteformer
6-årig forskartjänst    
4-årig forskarassistenttjänst    
Postdoktortjänst    
Kliniska forskarmånader    
Doktorandbidrag för kliniker    

Medicinsk teknik

2018-04-04

2018-06-29

15 Mkr

Reseanslag

2018-05-15

2018-06-07

 

Uppstartsbidrag

2018-05-15

2018-06-07 

Symposier

2018-05-15

2018-06-07

Forskarutbildningskurser

2018-05-15

2018-06-07

Metodikstudier och utbildningskurs

2018-05-15

2018-06-07

Gästföreläsare

2018-05-15

2018-06-07

Projektanslag

2018-09-10

2018-12-21

Totalt 81 Mkr för alla anslagsformer

Kliniska projektanslag

2018-09-10

2018-12-21

Ovanliga barncancersjukdomar

2018-09-10

2018-12-21

Planeringsanslag

2018-09-10

2018-12-21

Kliniska forskarmånader

2018-09-10

2018-12-21 

Medfinansiering av EU-projekt

2018-09-10

2018-12-21

Implementeringsanslag

2018-09-10

2018-12-21

Reseanslag

2018-09-17

2018-10-13

 

Uppstartsbidrag

2018-09-17

2018-10-13

Symposier

2018-09-17

2018-10-13

Forskarutbildningskurser

2018-09-17

2018-10-13

Metodikstudier och utbildningskurs

2018-09-17

2018-10-13

Gästföreläsare

2018-09-17

2018-10-13

Forskar-ST-tjänster

2018-11-05

2018-12-21