Vilken forskning stödjer vi?

Barncancerfonden bildades 1982 och lade därmed grunden för att forskning inom barncancerområdet kunde utvecklas i Sverige. Mycket tack vare det överlever idag mer än 80 procent av alla barn med en cancerdiagnos.

Vårt allra första forskningsanslag kunde delas ut bara några år efter att vi grundades. Idag, snart 40 år senare, är vi den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. 

Bara under 2016 beviljades 97,8 miljoner kronor i anslag till 91 forskningsprojekt i Sverige och övriga nordiska länder. Forskningsansökningar från Norden värderas på samma sätt som inhemsk forskning. Totalt pågår idag över 200 olika forskningsprojekt med stöd från Barncancerfonden.

Huvudområden

Forskningen kan delas in i fyra huvudområden; Klinisk, epidemiologisk, biologisk samt vård- och psykosocial forskning.

1. Klinisk – patientnära forskning

Klinisk forskning sker i nära anslutning till patienter och vården på en barnonkologisk avdelning. Som exempel kan nämnas utvecklandet av vårdprogram för alla tumörsjukdomar som förekommer inom barncancerområdet. En noggrann uppföljning av resultat och komplikationer leder till ständig förbättring av dessa vårdprogram. Här är också det kliniska utvecklingsarbetet av stor betydelse.

2. Epidemiologisk forskning

Baserar sig på en noggrann registrering av alla insjuknade barn, sjukdomstyper och prognos. Den epidemiologiska forskningen är grunden för att kunna utveckla den kliniska forskningen och dess vårdprogram. Likaså kan man genom epidemiologisk forskning identifiera angelägna forskningsområden inom såväl klinisk forskning som biologisk forskning (laboratorieforskning).

3. Biologisk forskning

Biologisk forskning undersöker cancercellerna och deras beteende och utvecklar möjligheten till nya behandlingsmetoder. Den syftar till att man med större säkerhet ska kunna ta reda på vad ett barn har för typ av cancerceller, vilket gör det möjligt att individualisera behandlingen och på så sätt ge en effektiv och skonsam behandling.

4. Vårdforskning och psykosocial forskning

Den här typen av forskning syftar till att kartlägga de psykiska och sociala processer som uppstår under behandlingen av barncancer. Vårdforskningen omfattar också utveckling i omhändertagandet av det cancersjuka barnet och familjen, samt även rent tekniska förbättringar i omhändertagandet av barn med cancer på sjukhuset.